Garanti

Reklamation
Du har som kund rätt att reklamera fel i beställd vara inom skälig tid från det att du upptäckte, eller borde ha upptäckt eventuellt fel i varan. Vi rekommenderar att du reklamerar snarast möjligt. Reklamation ska under alla omständigheter ske senast inom tre år från det att du tog emot varan*. Reklamation kan göras via e-post till info@darkandbright.se
Vänligen ange kundnummer eller ordernummer vid kontakt för snabbast service.
När varan returnerats till oss kommer den att undersökas och om vi godkänner reklamationen kommer vi att hantera reklamationen i enlighet med bestämmelserna i konsumentköplagen (1990:932) genom att i första hand reparera varan eller leverera en ny vara. I förekommande fall kan det istället bli aktuellt med nedsättning av priset eller att vi återbetalar kostnaden för varan till dig.

Varan kommer att undersökas i enlighet med den beskrivning av eventuellt fel som du som kund lämnar i samband med reklamationen. Det är därför viktigt att du lämnar en så utförlig beskrivning som möjligt. Om varan efter undersökning befinns felfri eller utsatt för yttre åverkan och reklamationen därför inte godkänns, kommer du som kund att debiteras vår kostnad för att undersöka varan samt fraktkostnad.

Om en vara skulle saknas i din leverans, kontakta oss direkt via info@nubiancesweden.com En skriftlig reklamation samt bildunderlag på paketet måste vara oss tillhanda senast två dagar efter mottagande av leveransen. Observera att du måste spara originalemballaget för eventuell utredning. Alla våra produkter vägs och scannas in vid packning. Skulle det hända att det saknas en vara så kommer det behöva göras en reklamation hos Postnord, detta gör kunden direkt genom deras sida https://www.postnord.se/kontakta-oss/reklamera. Skulle det handla om en stöld så krävs även en polisanmälan.


Behandling av Personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. När du handlar på Nubiance.se behandlar vi personuppgifter som du tillhandahåller till oss och som genereras på webbplatsen när du surfar och handlar hos oss. Vi tillser alltid att all behandling av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt och enligt tillämplig lagstiftning.
I kassan ombeds du att ta del av vår Integritetspolicy med information om hur vi behandlar dina personuppgifter innan du slutför ditt köp.

Som konsument har du, i händelse av tvist, rätt att hänföra tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi har som policy att följa ARN:s rekommendationer. Du kan kontakta ARN via deras hemsida, www.arn.se, eller genom att skicka brev till ARN på adressen:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Är du under 18 år krävs målsmans godkännande för att handla hos oss.